Granskning bostäder Kareby Rishammar

Vi är kritiska till att kommunen återigen föreslår byggnation på produktiv jordbruksmark. Innan produktiv jordbruksmark/värdefull naturmark kan komma ifråga för bostadsbyggnation måste således utredas huruvida ett motsvarande tillskott av bostäder kan åstadkommas genom att annan mindre värdefull mark tas i anspråk. Detta har vi framfört i samrådet. I planen framhålls att kommunens miljömål Ett rikt […]

Läs mer