Ängen vid Kolebacka

  Redan på 1990-talet bedrev Kungälvs naturskyddsförening ängsskötsel på kulturmarkerna vid Kolebacka, vars boningshus då även var föreningens klubbstuga. Vårt nuvarande ängsprojekt startades 2011, då ett slåttergille ordnades lördagen den 6 augusti. Ängen har sedan skötts med årlig fagning och lieslåtter. Fagningen sker på våren och innebär att vi räfsar ängen fri från löv och […]

Läs mer

Ängsfagning och holkbygge

Dags för holkbyggardag och ängsfagning vid Kolebacka lördag 24 mars k 10-13. Vi träffas för att spika holkar. Starholkarna sätter vi upp i omgivningarna. Några småfågelholkar säljer vi till materialkostnadspris.  Samtidigt fagar vi vår slåtteräng och gör den vårfin genom att räfsa bort kvistar och löv. Eld finns för korvgrillning så tag gärna med korv. […]

Läs mer

Slåtter 2017

Inbjudan till slåtter lördag 5 augusti kl 10.00 På lördag är det dags för årets höjdpunkt i vår ängsverksamhet, då vi slår ängen vid Kolebacka. Samling kl 10.00 på gårdstunet. Tag med egen lie och/eller räfsa om du har, annars har vi ett par liar extra som vi kan turas om att använda. Våra två […]

Läs mer

Slåtterjubileum 2016

Lyckat jubileum för ängsverksamheten Lördagen 30 juli var det slåtterfest på Kolebacka. I år var det femte gången vi slog ängen vid Kolebacka och för att uppmärksamma detta jubileum ordnade Ängsgruppen en del festligheter. Slåttergillet inleddes med en blomstervandring utöver det vanlig, ledd av självaste Carl von Linné i full 1700-talsmundering, föredömligt gestaltad av Öckeröbotanisten […]

Läs mer

Slåtterängen

Vår slåtteräng finns vid Kolebacka i Fontin. Naturskyddsföreningen i Kungälv sköter den som en traditionell slåtteräng. Ordet äng betyder just slåttermark, det vill säga mark där gräs och örter skördas för att användas som vinterfoder åt djuren. Ängarna utgjorde förr en stor del av odlingslandskapet, men idag har nästan all ängsmark försvunnit eftersom det är […]

Läs mer