Ängen vid Kolebacka

Lyckad lieslåtter vid Kolebacka! Levande folkmusik med fyra  ”fiolspelare”, elva deltagare som slog med lie och fem deltagare som räfsade. På några timmar var hela ängen slagen. Ängen har under åren blivit mer artrik och nu finns stora partier med vädd, blåklocka, Johannesört, daggkåpa, ängsskallra, svartkämpar, röllika. Det finns också några bestånd med nattviol och […]

Läs mer