Lieslåtter lördag 22 juli 2023

Årets Lieslåtter äger rum lördag 22 juli 2023 kl 10.00. Alla är välkomna att vara med och slå ängen med lie och räfsa gräset. Vi bjuder på härlig fiolmusik, läcker slåtterfika och god stämning. Tag med egen lie om du har, annars finns det att låna.

Läs mer

Ängen vid Kolebacka

  Lyckad lieslåtter 2022 vid Kolebacka! Levande folkmusik med fyra  ”fiolspelare”, elva deltagare som slog med lie och fem deltagare som räfsade. På några timmar var hela ängen slagen. Ängen har under åren blivit mer artrik och nu finns stora partier med vädd, blåklocka, Johannesört, daggkåpa, ängsskallra, svartkämpar, röllika. Det finns också några bestånd med […]

Läs mer