Om oss

Naturskyddsföreningen i Kungälv har 635 medlemmar (1001 inkl  familjemedlemmar). Vår främsta uppgift är att värna naturen och miljön i Kungälv. Föreningen är remissinstans för planfrågor i kommunen och från Länsstyrelsen. Genom att yttra oss utifrån frågor som rör naturvård, miljö och klimat är vi med och formar kommunens samhällsutveckling

Svenska Naturskyddsföreningen är rikstäckande och organiserad i länsförbund och lokala kretsar. Naturskyddsföreningen i Kungälv är en sådan krets med egen verksamhet och eget ansvar. Vi ingår i ett länsförbund, Naturskyddsföreningen i Bohuslän, där vi kan samverka med de lokala kretsarna i Bohuslän. Som stöd för arbetet i Västra Götaland finns ett regionkansli, Naturskyddsföreningen Väst. Det ligger i Göteborg.

Styrelse

  • Ordförande Stig Johannesson, mobil 0763-464515
  • Vice ordf. Johan Hjerpe
  • Sekreterare Helene Wåhlander
  • Ledamot Leif Magnusson
  • Ledamot Lars Peterson
  • Ledamot Kåre Ström
  • Valberedning Bernt Petersson och Alexander Smith

Protokoll ordinarie stämma Naturskyddsföreningen Kungälv 230322

Kontakt: kungalv@naturskyddsforeningen.se

Stadgar 

Föreningens nya stadgar antogs 2019. De ger ramen för vår verksamhet. Utifrån stadgarna skapar vi vår verksamhet med vandringar, föreläsningar, kontakter med kommunen, samarbete med olika organisationer och skolor.

Kungälvsbygden år 2023

vår medlemsskrift som skickas till alla medlemmar.  Här finns kallelse till den ordinarie kretsstämman (årsmötet) och kontaktuppgifter till styrelsen. Verksamhetsberättelsen beskriver de viktigaste frågorna som vi arbetat med under året. Och här hittar du alla programpunkter för 2022.

Kungälvsbygden äldre nummer

Nu har vi SWISH!

Stöd oss i Kungälvs Naturskyddsförening med en gåva.

Vårt nummer är 123 373 50 16. Fyll i meddelandefältet så att vi vet vad det gäller.

Vill du uppvakta någon med en gåva till föreningen eller ge en minnesgåva?

Skicka ett mail till kungalv@naturskyddsforeningen.se så kontaktar vi dig.

Vill du ge en gåva till Naturskyddsföreningens riksorganisation? Följ länken   https://www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/minnesgava/