Om oss

Naturskyddsföreningen i Kungälv har 629 medlemmar (1159 inkl  familjemedlemmar). Vår främsta uppgift är att värna naturen och miljön i Kungälv. Föreningen är remissinstans för ärenden från kommunen och länsstyrelsen. Genom att yttra oss utifrån frågor som rör naturvård, miljö och klimat är vi med och formar kommunens samhällsutveckling

Svenska Naturskyddsföreningen är rikstäckande och organiserad i länsförbund och lokala kretsar. Naturskyddsföreningen i Kungälv är en sådan krets med egen verksamhet och eget ansvar. Vi ingår i ett länsförbund, Naturskyddsföreningen i Bohuslän, där vi kan samverka med de lokala kretsarna i Bohuslän. Som stöd för arbetet i Västra Götaland finns ett regionkansli, Naturskyddsföreningen Väst. Det ligger i Göteborg.

Styrelse

  • Ordförande Stig Johannesson, tel 0303-168 82, andolf (snabel-a) tele2 (punkt) se
  • Vice ordf. Johan Hjerpe, mobil 0768-932894, johan_hjerpe (snabel-a) yahoo (punkt) com
  • Sekreterare Helene Wåhlander, mobil 0707-899555, hw281245 (snabel-a) gmail (punkt) com
  • Ledamot Leif Magnusson mobil 0709-121758, leifklv (snabel-a)gmail (punkt) com
  • Ledamot Linnea Johansson, linneasummers (snabel-a) hotmail (punkt) com
  • Ledamot Lars Peterson, tel 0303-22 70 05
  • Ledamot Kåre Ström, kaare.strom (snabel-a) gmail (punkt) com
  • Valberedning Bernt Petersson, bp5904 (snabel-a) gmail (punkt) com

Stadgar 2019

Föreningens nya stadgar antogs 2019. De ger ramen för vår verksamhet. Utifrån stadgarna skapar vi vår verksamhet med vandringar, föreläsningar, kontakter med kommunen, samarbete med olika organisationer och skolor.

Kungälvsbygden 2020 – vårt medlemsblad

Alla medlemmar får Kungälvsbygden i brevlådan.  Här finns kallelse till den ordinarie kretsstämman (årsmötet) och kontaktuppgifter till styrelsen. Verksamhetsberättelsen beskriver de viktigaste frågorna som vi arbetat med under året. Och här hittar du alla programpunkter för 2020.

Nu har vi SWISH!

Stöd oss eller ge en gåva till Naturskyddsföreningen om du vill uppvakta någon istället för att ge en blomma eller annan present.

Vårt nummer är 123 373 50 16. Fyll i meddelandefältet så att vi vet vad det gäller.