Om oss

Svenska Naturskyddsföreningen är rikstäckande och organiserad i länsförbund och lokala kretsar. Naturskyddsföreningen i Kungälv är en sådan krets med egen verksamhet och eget ansvar. Vi ingår i ett länsförbund, Naturskyddsföreningen i Bohuslän, där vi kan samverka med de lokala kretsarna i Bohuslän. Som stöd för arbetet i Västra Götaland finns ett regionkansli, Naturskyddsföreningen Väst. Det ligger i Göteborg.

Styrelse

  • Ordförande Stig Johannesson, tel 0303-168 82, andolf (snabel-a) swipnet (punkt) se
  • Vice ordf. Johan Hjerpe, mobil 0768-932894, johan_hjerpe (snabel-a) yahoo (punkt) com
  • Sekreterare Helene Wåhlander, mobil 0707-899555, hw281245 (snabel-a) gmail (punkt) com
  • Ledamot Robert Liljeberg, robert.h.liljeberg (snabel-a) gmail (punkt) com
  • Ledamot Lars Peterson, tel 0303-22 70 05
  • Ledamot Kåre Ström, mobil 0737-723204, kaare.strom (snabel-a) gmail (punkt) com
  • Suppleant Leif Magnusson mobil 0709-121758, leifklv (snabel-a)gmail (punkt) com
  • Kassör för ekonomiska frågor kontakta ordf Stig Johannesson
  • Valberedning Bernt Petersson, bp5904 (snabel-a) gmail (punkt) com

Stadgar

Föreningens stadgar ger ramen för vår verksamhet. Utifrån stadgarna skapar vi vår verksamhet med vandringar, föreläsningar, kontakter med kommunen, samarbete med olika organisationer och skolor.

Kungälvsbygden – vårt medlemsblad

Varje år skickar vi en skrift, Kungälvsbygden,  till alla våra medlemmar. Innehållet speglar vår verksamhet. Här finns kallelse till årsstämman och kontaktuppgifter till styrelsen. Verksamhetsberättelsen beskriver de viktigaste frågorna som vi arbetat med under året. Slutligen finns programmet med information om alla aktiviteter för det kommande året.

Nu har vi SWISH!

Stöd oss eller ge en gåva till Naturskyddsföreningen om du vill uppvakta någon istället för att ge en blomma eller annan present.

Vårt nummer är 123 373 50 16. Fyll i meddelandefältet så att vi vet vad det gäller.