Välkommen till vår hemsida

GOTT NYTT NATURVÅRDSÅR!

I början av mars skickar vi ut Kungälvsbygden 2022.

Där kan du läsa om vårt program för det kommande året. Spännande vandringar, temakvällar med föreläsningar, fagning och slåtter på vår äng i Kolebacka och en del aktiviteter med anledning av valet i september. Vi hoppas att vi kan genomföra det vi planerar!

Årsmötet äger rum i slutet av mars. Mer info kommer här på hemsidan.

I Kungälvsbygden finns också vår verksamhetsberättelse, info om remissyttranden och annat som rör föreningens arbete under 2021.

Under 2022 har vi många viktiga frågor att arbeta med.

Klimatet, mat, kläder och annan konsumtion, pollinering och kampanjen Rädda Bina, den biologiska mångfalden, miljö- och friluftsmål är några exempel.

Styrelsen kommer förstås att fortsätta att bevaka planarbetet i kommunen. Vi läser och skriver synpunkter på översiktsplaner och detaljplaner. Vi har nyligen skickat in en skrivelse om stadsgrönska och om de kommunala skogarna. Vi anser att kommunen behöver en policy för stadens träd och annan grönska. Och vi anser att de kommunala skogarna ska skötas hyggesfritt.

————————————————————————————————-

Ut i naturen!

Besök värdefulla naturreservat och andra naturområden i Kungälv.  Information finns här på vår hemsida Ut i naturen

Kanske du vill besöka Svartedalen, ett vildmarksområde med många fina vandringsleder i spännande natur? I boken Svartedalens pärlor finns kartor samt information om fåglar, djur och växter och natur i det stora området.