Välkommen

till Naturskyddsföreningen i Kungälv som är en lokal krets i Naturskyddsföreningens riksförening. Vi är cirka 600 medlemmar. Vår främsta uppgift är att värna naturen och miljön i Kungälv. Föreningen är remissinstans för ärenden från kommunen och länsstyrelsen. Genom att yttra oss kan vår förening vara med och forma kommunens utveckling utifrån frågor som rör naturvård, miljö och klimat.

Alla aktiviteter sommar och höst 2018

i Kungälvskretsen kan du hitta i vårt programblad Kungälvsbygden 2018. Där finns också kontaktuppgifter, verksamhetsberättelse och annan information.

AKTUELLT

Ängens dag! Boka lördag 4 augusti! Vi firar med slåtter på Kolebacka. Fika och musik som vanligt. Läs mer i Kungälvsbygden sidan 6

 

 

 

 

 

 

Lördag 5 maj invigdes det nya Naturreservat Marstrand med miljöminister och landshövding på plats. Föreningen har i mer än 7 år fört en kamp mot kommunens byggplaner. Nu kan det värdefulla området glädja många generationer naturströvare framöver och de fina naturvärdena med gamla kulturmarker kan bevaras. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida