Hem

RÄDDA BINA! Bostadsbrist, matbrist, gifter!

Nu har vi fixat bostäder till SANDBIN! Kommunen skänkte gammal sand från lekplatser och vi byggde en sandbädd.

Vi kommer  att följa inflyttningen med spänning.

Kom till Kolebacka och tittat på sandbädden när du vill!

Välkommen också på Lieslåtter lördag 29 juli, se Kalendern.

Läs mer om bin mm på Naturskyddsföreningens hemsida

om kemikalier

om sandbäddar

om Världens längsta blomsteräng

om att hjälpa bin och fåglar

————————————————————————–

Aktuellt: Länk till Kungälvsbygden år 2023

Årets programpunkter med vandringar, temakvällar, slåtter och mycket annat

Läs Program för Natursnokar här

Temakvällen Under ytan till grytan! Framtidens mat är blå – från tång och sjöpung till kolonilotter

Föreläsarna bjöd på intressant och aktuell information om framtidens mat

Följ länkarna, läs och se filmer

  1. Matlänets nyhetsbrev mars 2023 innehåller bland annat info om Scary Seafood som Maria Bodin föreläste om. Där kan du hämta Faktablad om tång, recept, filmer. Där finns också info om Hållbar sjömat från MaTtanken
  2. Maria berättade om forskning vid Göteborgs universitet Marina kolonilotter och om Marina kolonilotter i media
  3. Film om Sjöpung  med Kalle Thorbjörnson.
  4. Info om Karolina Martinsson finns på Caxtalot bland annat om kärleken till tång, plocka, laga, äta, om resor och kurser och om boken Plocka tång och strandväxter
  5. Läs om Sjöpungsprodukter mm på Marine Taste  och Lilla havsbutiken
  6. Se också skalldalslillaekomejeri.se/ en fantastisk liten butik nära Kode som förutom att sälja delikatesser även säljer sina egna mejeriprodukter.

       

Spara el! Läs Naturskyddsföreningens 10 tips här

Biologisk mångfald under COP15 i Montreal Läs här

Naturskyddsföreningen om COP27: Litet steg mot klimaträttvisa Läs här

Vad innebär regeringens budget för natur, klimat och miljö? Läs Naturskyddsföreningens synpunkter här

————————————————————————————

Naturskyddsföreningen är en intresseorganisation som företräder naturen och för naturens talan. Det handlar om klimat, biologisk mångfald, natur och hur detta hör samman. Att arbeta med naturen, på naturens villkor. Naturskyddsföreningen arbetar aktivt med Agenda 2030. Vi samverkar med Kungälvs kommun, Omställning Kungälv och andra organisationer.

Läs här Naturskyddsföreningens Fem prioriterade områden

Läs här våra Fem metoder för förändring

——————————————————————————

Så här vill partierna i Kungälv arbeta med naturen och klimatet

Naturskyddsföreningen skickade en valenkät till partierna i Kungälvs kommun med 6 frågor om klimat, biologisk mångfald och natur.

Läs hela valenkäten här

Ny skrift om Agenda 2030. Kommunalt och lokalt hållbarhetsarbete.

Många intressanta exempel från hela Sverige och även från Kungälv.

Läs skriften här

_______________________________________________________________________

Ut i naturen!

Besök vackra och värdefulla naturreservat och andra naturområden i Kungälv.

Information finns här på vår hemsida Ut i naturen 

________________________________________________________________________

ÄVENTYR MED NATURSNOKAR I KUNGÄLV – KÄRNA

Gå med i vår grupp: https://www.facebook.com/groups/4311908605579353/

Varmt Välkomna! /Karin Hårding

——————————————————————————————–

Rädda skogens alla värden!

Värdefull skog kalhuggs, skogens biologiska mångfald urholkas och balansen som är grunden för de ekosystemtjänster vi är beroende av rubbas. På många håll blir det allt svårare att ta sig ut i naturen. Vi behöver en ny skogspolitik och ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Enligt en rapport från FN:s klimatpanel IPCC kan livskraftiga ekosystem med rik biologisk mångfald motverka klimatförändringarna. Skogar behöver brukas så att ekosystemen bevaras.

Lyssna här på Inger Andersen direktör för FNs miljöprogram UNEP. ”The truth is that nature can be our savior. But only if we save it first”.

Läs artikeln Michael Nilsson och Kampen för skogen

———————————————————————————————

Naturskyddsföreningen i Kungälv – mål och verksamhet 2023

Agenda 2030, klimat, biologisk mångfald, fiske och tångodling, pollinering och kampanjen Rädda Bina, miljö- och friluftsmål är några områden vi kommer att lägga kraft på.

Styrelsen fortsätter att bevaka planarbetet i kommunen. Vi läser och skriver yttranden angående översiktsplaner och detaljplaner. I mars har vi yttrat oss om detaljplanen för Kastellegården 1:380 och om FÖP Kode. Vi skickar också skrivelser till kommunens politiker och tjänstepersoner.