Välkommen

till Naturskyddsföreningen i Kungälv som är en lokal krets i Naturskyddsföreningens riksförening. Vi är cirka 600 medlemmar. Vår främsta uppgift är att värna naturen och miljön i Kungälv. Föreningen är remissinstans för ärenden från kommunen och länsstyrelsen. Genom att yttra oss kan vår förening vara med och forma kommunens utveckling utifrån frågor som rör naturvård, miljö och klimat.

 

Bytesmarknad med klädbyte och prylbyte i Mimers hus

1 april kl 11-15. Mer info i Händer i Kungälv.

 

Onsdag 29 mars hade vi årsmöte med vårföreläsning Bland korkekar, tjurar och gamar

Thomas Liebig visade bilder från en resa i fyra olika naturtyper i Extremadura, Spanien. Inspirerande, kunnigt, medryckande och med fint bildmaterial där vi mötte spännande fåglar, vackra fjärilar, imponerande tjurar och blommande korkekar.

 

Läs Kungälvsbygden 2017  med vårt program för det kommande året, verksamhetsberättelse, kontaktuppgifter mm.

Till höger finns en kalender med det som händer i Kungälv, andra kretsar i länet och med länk till övriga landet!