Välkommen

till Naturskyddsföreningen i Kungälv som är en lokal krets i Naturskyddsföreningens riksförening. Vi är cirka 600 medlemmar. Vår främsta uppgift är att värna naturen och miljön i Kungälv. Föreningen är remissinstans för ärenden från kommunen och länsstyrelsen. Genom att yttra oss kan vår förening vara med och forma kommunens utveckling utifrån frågor som rör naturvård, miljö och klimat.

Inbjudan till slåtter lördag 5 augusti kl 10.00

På lördag är det dags för årets höjdpunkt i vår ängsverksamhet, då vi slår ängen vid Kolebacka. Samling kl 10.00 på gårdstunet. Tag med egen lie och/eller räfsa om du har, annars har vi ett par liar extra som vi kan turas om att använda. Våra två spelmän ackompanjerar med folkmusik på fiol. Alla som är med bjuds på slåtterfika. Biodlarföreningen berättar något om bin och deras betydelse. Fårägaren som fick höet i fjol gärna tar hand om det i år också. Vi satsar därför på att hässja höet och bestämmer tidpunkt vid slåttern.
Väl mött!
Kontaktperson Johan Hjerpe, mobil 0768-932894

 

Läs Kungälvsbygden 2017  med vårt program för det kommande året, verksamhetsberättelse, kontaktuppgifter mm.

Till höger finns en kalender med det som händer i Kungälv, andra kretsar i länet och med länk till övriga landet!