Välkommen

till höstens program!

Läs Kungälvsbygden 2019 

Alla våra aktiviteter!

Vandringar, holkrensning och Miljövänliga veckan. Följ oss på Facebook, Instagram och hemsidan.

 

 

 

Liekursen med Mats Rosengren – en solig och skön högsommardag på slåtterängen

Det var första gången som Naturskyddsföreningen i Kungälv anordnade en liekurs. Kursen var fulltecknad och 13 deltagare fick öva på att lia på slåtterängen vid Kolebacka. Många vill sköta en äng. Då behövs rätt teknik och vasst blad, något deltagarna fick lära sig av LieMats, en eftertraktad kursledare. Det ligger i tiden att ta hand om ängar för att öka den biologiska mångfalden. Att slå med lie gynnar mångfalden och ökar blomrikedom till nytta för bin och andra pollinatörer. Och till glädje för fåglarna! Kursdeltagarna var mycket nöjda.