Hem

Om tiden och vattnet.

En inspirerande berättelse om naturens värde, klimatet och vår framtid.

Välkommen till en spännande föreläsning med den uppskattade isländske författaren Andri Snær Magnason.

Torsdag 20 oktober kl 19.00 i Hörsal 2, Mimers hus i Kungälv. Fri entré

Följ med på en magnifik resa, en hoppfull berättelse som rymmer personliga anekdoter, mytologi och vetenskap. Det handlar om glaciärer som smälter, havsnivån som stiger och förändringar som påverkar allt liv på jorden.

Digital föreläsning och samtal med författaren. Språk engelska.

Läs Presentation av författaren, boken, föreläsningen

———————————————————————————————

Här kan du läsa Kungälvsbygden2022 med årets program och information om föreningens verksamhet.

Naturskyddsföreningen är en intresseorganisation som företräder naturen och för naturens talan. Det handlar om klimat, biologisk mångfald, natur och hur detta hör samman. Att arbeta med naturen, på naturens villkor. Naturskyddsföreningen arbetar aktivt med klimatfrågor, naturvård, biologisk mångfald och Agenda 2030.Vi samverkar med Kungälvs kommun, Omställning Kungälv och andra organisationer.

Så här vill partierna i Kungälv arbeta med naturen och klimatet

Naturskyddsföreningen skickade en valenkät till partierna i Kungälvs kommun med 6 frågor om klimat, biologisk mångfald och natur.

Läs hela valenkäten här

Ny skrift om Agenda 2030. Kommunalt och lokalt hållbarhetsarbete.

Många intressanta exempel från hela Sverige och även från Kungälv.

Läs skriften här

_______________________________________________________________________

Ut i naturen i höst!

Besök vackra och värdefulla naturreservat och andra naturområden i Kungälv.

Information finns här på vår hemsida Ut i naturen 

________________________________________________________________________

ÄVENTYR MED NATURSNOKAR I KUNGÄLV – KÄRNA

Gå med i vår grupp: https://www.facebook.com/groups/4311908605579353/

Varmt Välkomna! /Karin

——————————————————————————————–

Rädda skogens alla värden!

Värdefull skog kalhuggs, skogens biologiska mångfald urholkas och balansen som är grunden för de ekosystemtjänster vi är beroende av rubbas. På många håll blir det allt svårare att ta sig ut i naturen. Vi behöver en ny skogspolitik och ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Enligt en rapport från FN:s klimatpanel IPCC kan livskraftiga ekosystem med rik biologisk mångfald motverka klimatförändringarna. Skogar behöver brukas så att ekosystemen bevaras.

Lyssna här på Inger Andersen direktör för FNs miljöprogram UNEP. ”The truth is that nature can be our savior. But only if we save it first”.

Läs artikeln Michael Nilsson och Kampen för skogen

———————————————————————————————

Naturskyddsföreningen i Kungälv – mål och verksamhet 2022

Agenda 2030, klimat, biologisk mångfald, fiske och tångodling, pollinering och kampanjen Rädda Bina, miljö- och friluftsmål är några områden vi kommer att lägga kraft på.

Styrelsen fortsätter att bevaka planarbetet i kommunen. Vi läser och skriver yttranden angående översiktsplaner och detaljplaner. Vi skickar också skrivelser till kommunens politiker och tjänstepersoner, Nyligen skickade vi en skrivelse om Stadsgrönska och kommunens skogar. Vi anser att kommunen behöver en policy för parker och planteringar av stadsträd och annan grönska. Och vi anser att de kommunala skogarna ska skötas hyggesfritt.