Hem

LIESLÅTTER på KOLEBACKA lördag 20 juli kl 10.00-13.00

Ta chansen att uppleva och prova på lieslåtter. Vi firar Ängens dag och slår vår slåtteräng med lie. Tag med egen lie om du har, annars finns att låna.

Föreningen bjuder på slåtterfika, musikalisk underhållning och god stämning.

Du kan vandra från Kotten i Fontin till Kolebacka eller köra bil från Trankärr.

Alla är välkomna!

   

—————————————————————————————————-

Nya Kungälvsbygden24mf!

Programmet för 2024 med vandringar, temakvällar, slåtter och mycket annat.

——————————————————————————————————————————–

Ansökan Deponi Lunna i Kode. Se våra skrivelser i fliken Vi tycker

Vi har följt ärendet sedan 2022, yttrat oss i Samrådet och överklagat Miljöprövningsdelegationens beslut att tillstyrka ansökan. Nu ligger ärendet  hos Mark- och överdomstolen.

Vårt ställningstagande: Vi vill betona att en deponi för inert avfall m.m. på fastigheterna Lunna 1:2 och Släbo 1:2 i Kungälvs kommun är helt oförenlig med nuvarande och framtida samhällsintressen och samhällsutveckling i Kode.

Miljön i siffror. Rapport från Naturskyddsföreningen 2024

Med Miljön i siffror vill Naturskyddsföreningen bidra till en kunskapsbaserad debatt, genom att göra statistik om tillståndet för miljön 2024 mer tillgänglig. Rapporten bygger på offentliga uppgifter bland annat inom områdena klimatförändringar, biologisk mångfald, tillståndet i våra hav och skogar samt hållbar konsumtion.

Miljösegrar från 2023. Film och rapport.

Intressanta fakta om  Viktiga våtmarker! 

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida

om kemikalier

om sandbäddar

om Världens längsta blomsteräng

om att hjälpa bin och fåglar

———————————————————————————————–

ÄVENTYR MED NATURSNOKAR I KUNGÄLV – KÄRNA

Gå med i vår grupp: https://www.facebook.com/groups/4311908605579353/

Varmt Välkomna! /Karin Hårding

————————————————————————————————-

Spara el! Läs Naturskyddsföreningens 10 tips här

Biologisk mångfald under COP15 i Montreal Läs här

Naturskyddsföreningen om COP27: Litet steg mot klimaträttvisa Läs här

Vad innebär regeringens budget för natur, klimat och miljö? Läs Naturskyddsföreningens synpunkter här

————————————————————————————

Naturskyddsföreningen är en intresseorganisation som företräder naturen och för naturens talan. Det handlar om klimat, biologisk mångfald, natur och hur detta hör samman. Att arbeta med naturen, på naturens villkor. Naturskyddsföreningen arbetar aktivt med Agenda 2030. Vi samverkar med Kungälvs kommun, Omställning Kungälv och andra organisationer.

Läs här Naturskyddsföreningens Fem prioriterade områden

Läs här våra Fem metoder för förändring

——————————————————————————

Så här vill partierna i Kungälv arbeta med naturen och klimatet

Naturskyddsföreningen skickade en valenkät till partierna i Kungälvs kommun med 6 frågor om klimat, biologisk mångfald och natur.

Läs hela valenkäten här

Ny skrift om Agenda 2030. Kommunalt och lokalt hållbarhetsarbete.

Många intressanta exempel från hela Sverige och även från Kungälv.

Läs skriften här

_______________________________________________________________________

Ut i naturen!

Besök vackra och värdefulla naturreservat och andra naturområden i Kungälv.

Information finns här på vår hemsida Ut i naturen 

__________________________________________________________________

Rädda skogens alla värden!

Värdefull skog kalhuggs, skogens biologiska mångfald urholkas och balansen som är grunden för de ekosystemtjänster vi är beroende av rubbas. På många håll blir det allt svårare att ta sig ut i naturen. Vi behöver en ny skogspolitik och ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Enligt en rapport från FN:s klimatpanel IPCC kan livskraftiga ekosystem med rik biologisk mångfald motverka klimatförändringarna. Skogar behöver brukas så att ekosystemen bevaras.

Lyssna här på Inger Andersen direktör för FNs miljöprogram UNEP. ”The truth is that nature can be our savior. But only if we save it first”.

Läs artikeln Michael Nilsson och Kampen för skogen

———————————————————————————————

Naturskyddsföreningen i Kungälv – mål och verksamhet 2024

Agenda 2030, klimat, biologisk mångfald, fiske och tångodling, pollinering och kampanjen Rädda Bina, miljö- och friluftsmål är några områden vi kommer att lägga kraft på.

Styrelsen fortsätter att bevaka planarbetet i kommunen. Vi läser och skriver yttranden angående översiktsplaner och detaljplaner. I mars har vi yttrat oss om detaljplanen för Kastellegården 1:380 och om FÖP Kode. Vi skickar också skrivelser till kommunens politiker och tjänstepersoner.