Välkommen

till Naturskyddsföreningen i Kungälv. Vi är 1155 medlemmar. Vår främsta uppgift är att värna naturen och miljön i Kungälv. Föreningen är remissinstans för ärenden från kommunen och länsstyrelsen. Genom att yttra oss utifrån frågor som rör naturvård, miljö och klimat är vi med och formar kommunens samhällsutveckling

Gott nytt naturvårdsår 2019 önskar styrelsen

Årsmötet äger rum i mars.

Kallelse kommer på hemsidan och i Kungälvsbygden, vårt programblad som skickas till alla medlemmar i början av mars.

Liekurs! Boka redan nu in lördag 20 juli!

Du får lära dig att hantera och använda så kallad knackelie. Kursen leds av Mats Rosengren, LieMats. Mer information kommer.

——————————————————————————————————————————————————————-

Aktuellt

Läs Miljömål väst nummer 4 med intressant information https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=1E96-896-4F56-6C

På riksföreningens hemsida finns information om den budget M och KD lämnade in och som riksdagen beslutade. Läs om skillnaderna i budgetposter som handlar om natur och miljö

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/tva-miljarder-mindre-till-miljo-och-klimat