Välkommen

till årsmöte torsdag 28 mars kl 18.30 i Hörsal 2, Mimers hus. 

Svante Lysén visar bilder/film om Bohuskusten. 

Fika serveras!

Dagordning finns i Kungälvsbygden. Läs Förslag till nya stadgar 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs nya Kungälvsbygden 2019 

Alla våra aktiviteter! Vandringar, föreläsningar, studiebesök, kurser mm.

Anmäl dig till Liekursen lördag 20 juli. All informattion finns i Kungälvsbygden sidan 7.

 

 

 

 

 

Föreningen fick kommunens hållbarhetsstipendium, 10 000 kr

för vårt idoga arbete med att rädda naturens liv. Slåtterängen i Kolebacka, arbetet för att bevara naturområden i Svartedalen och Södra Koön, föreläsningar, naturvandringar, remissarbete i planärenden mm.

Läs hela motiveringen

(Foto: Pierre Rehnlund).