Ut i naturen

Gå ut och upplev naturen i Kungälvs kommun!  Vandra, fiska, bada, kika på fågel, växter och insekter och njut av den vackra och värdefulla  naturen. Trots närheten till infrastruktur kan man ännu så länge finna tysta områden som i kombination med stora skönhetsvärden utgör en fin miljö för meditation.  Kanske du vill skogsbada i Svartedalen eller sitta på en klippa med utsikt mot horisonten.  I kommunen finns 24 naturreservat med olika landskapstyper och biotoper; djupa raviner, slåtterängar, ädellövskog,  bokskog, barrskog,  sumpområden, ljunghedar, hällmarker, grunda havsvikar och mycket mer. Läs om naturreservat på länsstyrelsens hemsida och på Västkuststiftelsens hemsida där du också hittar guidade vandringar. Kungälvs kommun har gjort en film om Guddehjälm.

 

Älgön

Älgön, som ligger i södra delen av Hakefjorden, bildar tillsammans med Brattön kraftfulla och välkända siluetter i landskapet. Öns högsta punkt mäter hela 96 meter över havet. På Älgön växer en av länets mest värdefulla lövskogar. Om våren blommar rikligt med vitsippa, blåsippa, gullviva och svalört. I bergbranter häckar tornfalk och korp. Foto: Helene Wåhlander

Läs mer

Brattön

Brattön, som ligger i södra delen av Hakefjorden ger ett dramatiskt intryck med sitt mäktiga massiv av gräsbevuxna platåer, djupa raviner och branta bergväggar. Foto: Helene Wåhlander

Läs mer

Södra Koön

Vandra på Södra Koön och upplev områdets stora natur- och kulturvärden! Foto: Wayne Petersson

Läs mer om Södra Koön

Naturreservat Marstrand

Naturreservatet Marstrand ligger i skärgården utanför Kungälv. Det omfattar både Marstrandsön, där Karlstens fästning finns, samt Koön och omgivande hav med mindre öar. Det är nästan 1000 hektar stort och ungefär hälften är hav. Foto: Lars Peterson

Läs mer

Svartedalen

Följ med till Svartedalen och upplev både ljunghedar och skogsbevuxen vildmark. Foto: Lars Peterson

Läs mer

Ranebo Naturreservat

Ranebo naturskog ligger i Svartedalen i sydöstra delen av Stenungsunds kommun. Runt Ranebo och Stora Holmevatten finns stora naturvärden i form av äldre barrskog, ädellövskog på rik mark och en rad skyddsvärda hotade arter. Foto: Kåre Ström.

Läs mer

Ormo

Ormo naturområde i Kungälvs kommun består av en delad bäckravin mellan skogsklädda kullar och öppen hagmark. Här kan du vandra i ädellövskog och genom betesmarker och njuta av utsikten över Nordre älv.

Läs mer

Lysegården

Lysegården ligger strax norr om Kungälv. i Romelanda socken. Mitt i reservatet bildar Vallerån ett 38 meter högt vattenfall ner längs berget Örnekulan. Områdets västra del kallas för Varpedalen och där växer ädellövskog. Nedanför vattenfallet bildar Vallerån meandrar när ån flyter österut mot Göta älv.

Läs mer