Svartedalen

För dig som vill vandra i Svartedalen kan boken Naturens pärlor och en vandringskarta över Svartedalen i 1:25000 ge viss vägledning. Kartan finns att köpa i bokhandeln och på turistbyrån i Kungälv. Vill du veta mer om detta spännande område är Föreningen Rädda Svartedalens vildmarks hemsida en källa med omfattande information och kartor. Du kan också följa med på Naturskyddsföreningens guidade  vandringar. Under 2015 finns det tre vandringar i Svartedalen. Söndag 10 maj kl 11.00, Lördag 12 september kl 11.00 och Lördag 26 september kl 09.30.  Svartedalen erbjuder tysta områden,  naturskogar med  gran och tall, mäktiga bergsbranter, mossar, raviner, utsiktsplatser, sjöar, slingrande bäckar och trolska områden. Vandringarna har olika inriktning. Vi  kanske  spanar efter fåglar och växter eller stannar vid gamla boställen som t ex Bokedalen eller torpruiner som t ex Rävaklämma. Vi kanske passerar  Hungersvattens branta stränder och kommer fram till den vackra Stenstugan.  Information och kontaktuppgifter finns i vårt program i Kungälvsbygden. Läs redan nu om vårens vandringar på Välkommen-sidan. Höstens vandring dyker upp senare på den sidan. Svartedalen utsågs 2014 av WWF till en av Sveriges pärlor . Läs mer om Svartedalen på Länsstyrelsens hemsida  och på Kungälvs kommuns hemsida