Synpunkter på planerad 400 kV-ledning mellan stationerna Skogssäter och Stenkullen

Skrivelse till Energimarknadsinspektionen tillsammans med Naturskyddsföreningarna i Lerum, Ale och Trollhättan samt länsförbunden i Bohuslän och Norra Älvsborg. Föreningarna yrkar att: 1. Ledningen inte utförs, eftersom behovet inte är påvisat. 2. Ledningen utförs i sin helhet som nedgrävd kabel. 3. Ledningen samlokaliseras med befintliga ledningar. Läs hela yttrandet 400 kV Ledning