Naturreservat Marstrand, 170814

Synpunkter på förslag till bildande av naturreservatet Marstrand, 170814. Vi är mycket positiva till naturreservatet som bla skall skydda södra delen av Koön.

Läs hela yttrandet: Naturreservat Marstrand 20170814

Fint natur- och strövområde på södra Koön räddas!

Redan under år 2012 började vi  i Kungälvs Naturskyddsförening oss för att rädda en av kommunens verkliga pärlor när det gäller kustnära strövområden. Vår kamp fortsatte oförtrutet! Våra protester mot kommunens planer på att bygga bostäder på södra Koön kunde ni läsa om i Kungälvsbygden 2014. Om dessa planer förverkligats skulle inte bara ett stycke sammanhållen skärgårdsnatur och småskaligt jordbrukslandskap brytas sönder. Det skulle även innebära att bete med nötkreatur på de värdefulla strandängarna kring Mjölkekilen skulle omöjliggöras och de botaniska värdena skulle därmed snabbt gå förlorade. För att påverka ordnade vi rundvandring med politiker, skrev insändare, uppvaktade länsstyrelsen och till och med landshövdingen. Länge har utgången varit oviss då politiker legat på länsstyrelsen för att området skulle bli möjligt att exploatera. Men i år kom den glädjande nyheten att länsstyrelsen avser att inkludera hela södra Koön i det nya “Naturreservat Marstrand”, som även inkluderar delar av norra Koön och Marstrandsön. En seger som vi hoppas får glädja många generationer av naturströvare framöver, för att inte tala om de rena naturvärden som nu kan bevaras. Tag chansen att uppleva detta fina naturområde, tex på den guidade vandringen den 8 maj (se programmet)