Detaljplan för kurbad, hotell och vandrarhem, Marstrand 5:39 m.fl. (fd Båtellet), 170209.

Vi är kritiska till utförandet som sannolikt har negativ påverkan på värdefulla ålgräsbestånd, samt att läckage av koppar uppstår från fasader och tak. Läs hela yttrandet: Båtellet Marstrand 20170209