Bostäder och förskola i Kareby, Rishammar 2:2 m fl. 170814.

Detaljplan för bostäder och förskola i Kareby, Rishammar 2:2 m fl. 170814. Utbyggnad av ca. 170-190 nya bostäder. Vi är kritiska till ytterligare byggnation på produktiv jordbruksmark. En kartläggning av Ekosystemtjänster behöver göras. Kareby-Rishammar 20170814