Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2018

FN har utsett 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Syftet är att uppmärksamma en av vår tids viktigaste frågor – artrikedomens betydelse för allt liv på planeten. Tack vare eldsjälar som biologen Rebecka Le Moines firas den nu över hela Sverige.

Biologisk mångfald är kärnan i det som gör naturen så rik, värdefull och viktig för alla levande varelser. Att förlusten av biologisk mångfald är en lika stor ödesfråga som klimatet är det dock få som känner till, men det vill biologen Rebecka Le Moine ändra på.
– Jag och alla andra biologer har ett ansvar att sprida dessa frågor, säger Rebecka.

Läs om Biologisk mångfald