Ängsfagning och holkbygge

Dags för holkbyggardag och ängsfagning vid Kolebacka lördag 24 mars k 10-13. Vi träffas för att spika holkar. Starholkarna sätter vi upp i omgivningarna. Några småfågelholkar säljer vi till materialkostnadspris.  Samtidigt fagar vi vår slåtteräng och gör den vårfin genom att räfsa bort kvistar och löv. Eld finns för korvgrillning så tag gärna med korv. Vi bjuder på kaffe/te/saft och en kaka. Kontaktpersoner är Johan Hjerpe, 0768-932894 och Robert Liljeberg, 0734-394940.