Planprogram Kungälvs stadskärna 2016

Vi anser bl a: De senaste 8-10 åren har många större träd tagits ner från Eriksdal och genom staden. Dessa måste ersättas med många nya träd. Västra gatans sterila stengata behöver planteras med träd och buskar för att kännas inbjudande. Alltför höga hus skuggar och bryter mot den gamla stadsbilden. Trähus är att föredra. Läs Yttrande planprogram Kungälvs stadskärna.