Slåtter 2017

Inbjudan till slåtter lördag 5 augusti kl 10.00

På lördag är det dags för årets höjdpunkt i vår ängsverksamhet, då vi slår ängen vid Kolebacka. Samling kl 10.00 på gårdstunet. Tag med egen lie och/eller räfsa om du har, annars har vi ett par liar extra som vi kan turas om att använda. Våra två spelmän ackompanjerar med folkmusik på fiol. Alla som är med bjuds på slåtterfika. Biodlarföreningen berättar något om bin och deras betydelse. Fårägaren som fick höet i fjol gärna tar hand om det i år också. Vi satsar därför på att hässja höet och bestämmer tidpunkt vid slåttern.
 
Väl mött!
Kontaktperson Johan Hjerpe