Väg 168 Ekelöv-Kareby, 2014, 2015

Naturskyddsföreningen yttrade sig över lokaliseringsalternativet vid samråd 2014. Vi lyfte fram rika natur- och kulturvärden med värdefull åkermark och förordade lokaliseringsalternativ Grön. Samtidigt ifrågasatte vi behovet av denna vägsträckning. Under 2015 yttrade vi oss över samrådet  TRV 61419 och ifrågasatte åter behovet av vägen i förhållande till de stora ingreppen med biotopförluster, förändring av landskapsbild, förlust av åkermark mm. Vi påpekade även risken för köbildning vid trafikmot pga av inbromsningar. Läs yttrande 2014 och 2015