Resecentrum Kungälv 2015-09-03

Detaljplan för resecentrum. Naturskyddsföreningen poängterar i yttrandet att vi arbetar aktivt med kollektivresande för att minska utsläpp från bland annat biltrafik. Vi framhåller vikten av en för resenärerna god och tillgänglig kollektivtrafik för att minska bilåkande. Förslag till nybyggnation av ett resecentrum är därför, menar vi, mycket positivt. Föreningen lämnar ett antal synpunkter att beaktas i det fortsatta planarbetet Läs hela yttrandet