Remissyttrande Marstrand och Södra Koön

Bakgrund: Marken inom det föreslagna naturreservatet ägs av Kungälvs kommun respektive Statens fastighetsverk. Sedan länge finns naturskydd i form av naturreservatet Rosenlund på Koön samt landskapsbildsskydd på stora delar av Marstrandsön och Koön. Det nya naturreservatet Marstrand ska till större delen ersätta dessa naturskydd. Men inte helt och hållet. Ungefär 10 procent av landskapsbildsskyddet kommer inte att ersättas med naturreservat. Tanken är att kommunen där ska kunna planera för bostäder och verksamheter.

Naturskyddsföreningen motsätter sig en exploatering av Södra Koön och anser att landskapsbildsskyddet ska finnas kvar för hela området.

Läs förslaget från Länsstyrelsen här länk

Läs Naturskyddsföreningens Yttrande Naturreservat Marstrand 2014-01-11

Klicka i bilderna för att se dem i stort format

Utsikt över Södra Koön och Mjölkekilen

Utsikt över Södra Koön och Mjölkekilen

Utsikt över Södra Koön och Mjölkekilen visualiserad med tänkbar exploatering

Utsikt över Södra Koön och Mjölkekilen visualiserad med tänkbar exploatering