Remissyttrande Marstrand och Södra Koön

Bakgrund: Marken inom det föreslagna naturreservatet ägs av Kungälvs kommun respektive Statens fastighetsverk. Sedan länge finns naturskydd i form av naturreservatet Rosenlund på Koön samt landskapsbildsskydd på stora delar av Marstrandsön och Koön. Det nya naturreservatet Marstrand ska till större delen ersätta dessa naturskydd. Men inte helt och hållet. Ungefär 10 procent av landskapsbildsskyddet kommer […]

Läs mer

Mat(k)valet

Matvalet har snarare blivit ett mat(k)val där konsumenten hamnar i olika dilemman. Vi vill att maten skall vara god och hälsosam och samtidigt ”smart” på olika sätt. Vad innebär det att äta mindre av det som är mer miljöbelastande och mer av det som är mindre miljöbelastande? Vilka kopplingar finns mellan klimatsmart och miljösmart? Det […]

Läs mer